Adroddiad panel adolygu ffyrdd - ein hymateb

Published: 14 Feb 2023

Cyhoeddwyd adroddiad panel hirddisgwyliedig yr Adolygiad Ffyrdd heddiw (14 Chwefror 2023) - dyma ein hymateb.
Roads
Ni fydd newidiadau i gyffyrdd 14-16 o’r A55 yn Llanfairfechan yn cael eu cynnal (llun: Llywodraeth Cymru)

Yn ymateb i adroddiad y Panel Adolygu Ffyrdd, ac ymateb Llywodraeth Cymru iddo, dywedodd Haf Elgar, Cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru:

Picture of Haf Elgar
Haf Elgar, Cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru

“Mae’r adroddiad arloesol yma yn chwa o awyr iach sy’n addewid o ddyfodol gwyrddach a thecach i drafnidiaeth yng Nghymru. Mae ymateb Llywodraeth Cymru yn dangos eu bod o ddifri am daclo’r argyfwng hinsawdd.

“Rhaid i ni dorri’r patrwm o adeiladu mwyfwy o ffyrdd ar gyfer rhagor o geir – mae hyn dim ond yn arwain at ragor o dagfeydd, llygru ein aer, a chynyddu’r allyriadau sy’n dinistrio’n hinsawdd.

“Er mwyn y blaned a’n iechyd, mae angen buddsoddi mewn gwell llwybrau cerdded a beicio, a gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus llawer iawn gwell hyd a lled Cymru, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, i’w wneud yn haws i bobl adael y car adre.”

 

Share this page