Cymru ddi-ffosil

Rydym mewn argyfwng hinsawdd, ac mae angen inni leihau ein hallyriadau carbon.

Rainbow over hills

 

Mae’n amlwg nad yw datblygiadau tanwydd ffosil newydd, gan gynnwys ymestyn y pyllau glo presennol ac echdynnu olew, glo a nwy newydd a fydd yn ychwanegu mwy o allyriadau i’r atmosffer, yn gydnaws â mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Dyna pam yng Nghymru yr ydym yn brwydro yn erbyn estyniadau i byllau glo fel Ffos y Fran a Glan Lash.

Rydym yn cefnogi cymunedau lleol, a gyda chymorth ein tîm cyfreithiol a chynllunio.

Ffos y Fran

Rydym yn annog yr Awdurdod Glo i weithredu ar eu gorchymyn gorfodi

 

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi ysgrifennu at yr Awdurdod Glo, yn croesawu eu gorchymyn gorfodi yn erbyn perchennog Ffos y Fran, pwll glo brig ger Merthyr Tudful.

Darganfodwch mwy

 

Glan Lash

Dywedwch wrth Gyngor Sir Gâr: peidiwch ag ymestyn pwll glo Glan Lash

 

Cymerwch ein camau gweithredu ar-lein i ddweud wrth Gyngor Sir Caerfyrddin i beidio ag ymestyn y caniatâd i gloddio am lo ar y safle glo brig.

 

Darganfodwch mwy

Share this page