Cymru ddi-ffosil

Rydym mewn argyfwng hinsawdd, ac mae angen inni leihau ein hallyriadau carbon.

Rainbow over hills

 

Mae’n amlwg nad yw datblygiadau tanwydd ffosil newydd, gan gynnwys ymestyn y pyllau glo presennol ac echdynnu olew, glo a nwy newydd a fydd yn ychwanegu mwy o allyriadau i’r atmosffer, yn gydnaws â mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Dyna pam yr ydym ni yng Nghymru wedi brwydro yn erbyn estyniadau i byllau glo fel Ffos y Fran a Glan Lash.

Rydym yn cefnogi cymunedau lleol, a gyda chymorth ein tîm cyfreithiol a chynllunio.

Rally by residents in February - people spelling out no - view from the air

Mae diogelwch tomenni glo yn bwysig, ond nid ar draul y blaned

 

Dros gyfnod o bum mlynedd, mae Energy Recovery Investments (ERI) Reclamation Ltd yn cynnig symud 500,000 tunnell o lo o ddwy domen lo ym Medwas, gan ddefnyddio’r arian a gaiff wrth werthu’r glo i adfer y safle.

 

Darganfodwch mwy

Tata Steel works

Cyhoeddiad dur Port Talbot – ymateb Cyfeillion y Ddaear

 

Dylai’r symudiad i ddur gwyrdd fod yn symudiad teg, er mwyn sicrhau dyfodol Port Talbot, creu swyddi cynaliadwy, hirdymor a rhoi ardaloedd fel hyn ar flaen y gad yn y newid i economi lân.

 

Darganfodwch mwy

Glan Lash rally

Gwrthod cynnig glo brig olaf Cymru mewn penderfyniad hanesyddol

 

Blaenoriaethodd cynghorwyr Sir Gaerfyrddin fyd natur a’r hinsawdd heddiw (dydd Iau 14 Medi), drwy ddweud na i ragor o gloddio glo brig yng ngwaith glo brig Glan Lash yn Sir Gaerfyrddin.

 

Darganfodwch mwy

Chris and Alyson Austin

Rhaid adfer Ffos y Fran, medd ymgyrchwyr

 

Mae perchennog pwll glo Ffos y Fran wedi dweud y byddant yn rhoi'r gorau i gloddio ar 30 Tachwedd 2023, ond nid gadael mae’r ymgyrchwyr lleol eisiau eu gweld yn ei wneud – maen nhw eisiau iddynt adfer y safle yn unol â’u haddewid.

 

Darganfodwch mwy

Ffos y Fran

Rydym yn annog yr Awdurdod Glo i weithredu ar eu gorchymyn gorfodi

 

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi ysgrifennu at yr Awdurdod Glo, yn croesawu eu gorchymyn gorfodi yn erbyn perchennog Ffos y Fran, pwll glo brig ger Merthyr Tudful.

Darganfodwch mwy

 

Share this page