Gwirfoddolwyr

Heb gymorth ac ymroddiad gwirfoddolwyr, ni fyddai Cyfeillion y Ddaear Cymru yn gallu cyflawni'r gwaith ymgyrchu pwysig hwn.

Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfraniad y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i’n llwyddiant, ac maent yn ymroi i sicrhau bod gwirfoddoli’n brofiad cynhyrchiol a gwerth chweil. Dyma rai o’r bobl wych sy’n gwirfoddoli gyda ni ar hyn o bryd. Cliciwch yma os hoffech gymryd rhan, a gwirfoddoli gyda ni.

Share this page