Hafan

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn ymroddedig i ddiogelu’r amgylchedd a hyrwyddo dyfodol cynaliadwy i Gymru. Rydym yn rhan o sefydliad ymgyrchu amgylcheddol mwyaf dylanwadol y DU, sy'n rhan o'r rhwydwaith amgylcheddol mwyaf helaeth yn y byd, yn cynnwys dros 75 o sefydliadau cenedlaethol ar draws pum cyfandir. Rydym yn cefnogi rhwydwaith unigryw o grwpiau lleol sy'n ymgyrchu mewn cymunedau ledled Cymru.

Top stories