Archebwch eich tocynnau Egnio 2022 heddiw

Egnïo 2022 yw fersiwn Cymru o Groundswell,
rhaglen flaenllaw Cyfeillion y Ddaear o ddigwyddiadau rhanbarthol a chenedlaethol ar gyfer cefnogwyr ac ymgyrchwyr llawr gwlad.

Eleni mae dau ddigwyddiad yn cael eu cynnal yng Nghymru. Mae digwyddiad ym Mhontypridd ar 21 Mai (gwelwch y rhaglen) ac un arall ym Mangor ar 25 Mehefin (gwelwch y rhaglen), felly dewiswch eich un agosaf.
P’un a ydych yn aelod o grŵp Gweithredu Hinsawdd neu grŵp lleol, yn un o’n Ymgyrchwyr neu’n cefnogwyr, wedi’ch lleoli yng Nghymru neu â diddordeb yn y cyd-destun Cymreig, edrychwn ymlaen at eich gweld ym Mangor neu Bontypridd!
 
Cliciwch ar un o'r lluniau isod am fwy o wybodaeth ac i archebu eich tocyn.

Yn Affrica, Asia, Awstralasia a’r Dwyrain Canol, mae pobl eisoes yn dioddef yr effeithiau gwaethaf sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd. Ar hyd a lled Cymru rydym ninnau hefyd yn teimlo effeithiau newid hinsawdd yn sgil llifogydd ym Mhontypridd a chynnydd yn lefel y môr ym Mangor ac mewn cymunedau arfordirol eraill.

Ond mae rhai ohonom yn teimlo effeithiau newid hinsawdd yn fwy nag eraill.

Mae cymunedau amrywiol ledled y byd yn cymryd camau. O gynlluniau lleol sy’n anelu at leihau carbon, i brotestio torfol – mae mwy ohonom nag erioed o’r blaen yn ymladd dros ein dyfodol.

Er mwyn newid popeth, byddwn angen i bawb wneud ei ran.

Ymunwch â ni ym Mhontypridd neu Fangor i adeiladu mudiad cyfiawnder hinsawdd a fydd yn deg ac yn gynhwysol ac yn gadael neb ar ôl.

 

Archebwch eich tocyn i Bontypridd

Digwyddiadau Groundswell

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni