Pa mor hinsawdd-gyfeillgar yw eich ardal chi o Gymru?

Rydym mewn argyfwng hinsawdd. Os ydym am osgoi chwalfa hinsoddol, rydym angen trawsnewid ein dyfodol yn sylweddol. A gall newid ddechrau ar ein stepen ddrws. Darllenwch fwy i ddarganfod sut…

Llun: David Edgar (CC BY-SA 4.0)

 

 

Mae Cyfeillion y Ddaear wedi casglu data ynghylch sut mae ardaloedd ledled y wlad yn perfformio ar faterion allweddol sy’n effeithio ar ein hinsawdd. Dewch o hyd i’ch sir yn y rhestr isod i weld sut mae eich ardal chi o Gymru’n cymharu!

 Gallwch helpu i wneud eich cymuned yn hinsawdd gyfeillgar drwy weithredu heddiw.

Ymunwch â grŵp gweithredu dros yr hinsawdd

 Mynnwch fod eich cyngor yn llunio cynllun gweithredu

PDF icon Abertawe.pdfPDF icon Blaenau Gwent.pdfPDF icon Bro Morgannwg.pdfPDF icon Caerdydd.pdfPDF icon Caerffili.pdfPDF icon Casnewydd.pdfPDF icon Castell-nedd Port Talbot.pdfPDF icon Ceredigion.pdfPDF icon Conwy.pdfPDF icon Gwynedd.pdfPDF icon Merthyr Tudful.pdfPDF icon Pen-Y-Bont ar Ogwr.pdfPDF icon Powys.pdfPDF icon Rhondda Cynon Taf.pdfPDF icon Sir Benfro.pdfPDF icon Sir Ddinbych.pdfPDF icon Sir Fynwy.pdfPDF icon Sir Gaerfyrddin.pdfPDF icon Sir y Fflint.pdfPDF icon Torfaen.pdfPDF icon Wrecsam.pdfPDF icon Ynys_Môn.pdf

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni