Pa mor hinsawdd-gyfeillgar yw eich ardal chi o Gymru?

Rydym mewn argyfwng hinsawdd. Os ydym am osgoi chwalfa hinsoddol, rydym angen trawsnewid ein dyfodol yn sylweddol. A gall newid ddechrau ar ein stepen ddrws. Darllenwch fwy i ddarganfod sut…

 Welsh brick houses tai brics

Mae Cyfeillion y Ddaear wedi casglu data ynghylch sut mae ardaloedd ledled y wlad yn perfformio ar faterion allweddol sy’n effeithio ar ein hinsawdd. Dewch o hyd i’ch sir yn y rhestr isod i weld sut mae eich ardal chi o Gymru’n cymharu!

Gallwch helpu i wneud eich cymuned yn hinsawdd gyfeillgar drwy weithredu heddiw.

Ymunwch â grŵp gweithredu dros yr hinsawdd

Mynnwch fod eich cyngor yn llunio cynllun gweithredu

Share this page