Gwastraff a defnydd

Os ydym am fyw'n gynaliadwy ar y blaned hon, rhaid i ni roi'r gorau i anfon ein pethau i safleoedd tirlenwi.

Os ydym am fyw'n gynaliadwy ar y blaned hon, rhaid i ni roi'r gorau i anfon ein pethau i safleoedd tirlenwi neu eu llosgi ac mae hynny'n golygu gwahardd plastig untro, symud i system o brynu llai o bethau, defnyddio mwy o gynlluniau benthyca a rhannu, dod o hyd i ffyrdd arloesol o fynd i'r afael â gwastraff bwyd, cynyddu cynlluniau ail-lenwi ac atgyweirio ac uwchgylchu llawer o'r cynhyrchion sy’n cael eu hystyried yn 'wastraff' ar hyn o bryd.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud y canlynol:

Rhagor o wybodaeth

Reverse vending machine

Wales to have drinks container return scheme in 2025

 

In the near future, when we buy a drink in a single use container, we will pay a small deposit, which we'll get back when we return the bottle or can.

Find out more

Plastic cups

Many single-use plastics banned from Autumn 2023

 

The Senedd has approved The Environmental Protection (Single-use Plastic Products) (Wales) Bill, which comes into force in Autumn 2023. The bill bans a range of single use plastics - pharmacy single use plastic bags have now been added to the list.

Find out more

A arm and hand turning on a tap which overspills into a glass of water

80 litr i bob unigolyn bob dydd

 

Wrth i ni frwydro gyda’r gwres, cyfnod sych hir, cynnydd enfawr mewn costau byw a phrinder dŵr posibl, mae Rheolwr Ymgyrchoedd a Datblygu Cyfeillion y Ddaear Cymru, Bleddyn Lake, yn edrych ar sut y gallai gosod targed defnydd dŵr gwell newydd yng Nghymru gael llawer o fanteision cadarnhaol. 

Rhagor o wybodaeth

Rwy'n cefnogi logo #GwenerGwyrdd

Gadewch i ni droi Dydd Gwener Du yn Ddydd Gwener Gwyrdd

 

Mae Dillad a Thecstilau Cynaliadwy Cymru, sef casgliad o fusnesau a sefydliadau a leolir yng Nghymru, wedi lansio ymgyrch o’r enw #GwenerGwyrdd mewn ymdrech i annog pobl i droi eu cefnau ar y Dydd Gwener Du a gynhelir ar 26 Tachwedd.

Mwy o wybobaeth

Play it Again sport staff

Play it Again Sport yn gwneud chwaraeon yn hygyrch

 

Mae Play it Again Sport yn fenter gymdeithasol â chenhadaeth - neu sawl cenhadaeth wahanol - ac yn ddiweddar, cafodd grant gan People's Postcode Lottery, ac ennill Gwobr Effaith Gymdeithasol, Ymgysylltu ac Addysg BASIS (2021).

Mwy o wybodaeth

Picture of children litterpicking

Dylai Cymru anelu at fod yn genedl ddiwastraff erbyn 2030

 

‘Every generation blames the one before’, dyna i chi linell o gân 1988 Mike and the Mechanics 1988, The Living Years. Mae a wnelo hyn â’r berthynas rhwng un genhedlaeth a’r llall, nid am ddinistrio’r blaned. 

Mwy o wybodaeth

Boy at a repair cafe with a globe and a fixed sign

Ambell syrpréis neis yn y strategaeth Mwy nag Ailgylchu!

 

Mae Bleddyn Lake yn cnoi cil ar yr hyn y mae’r strategaeth yn ei olygu i drigolion Cymru.

Mwy o wybodaeth

 

Man looking into a baby box

Bocs babi cynaliadwy i rieni newydd yng Nghymru

 

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi bocs babi cynaliadwy i holl rieni newydd Cymru fel rhan o'i strategaeth ddiwastraff newydd, 'Mwy nag Ailgylchu'.

Mwy o wybodaeth

Supermarket shelves

Supermarkets should put doors on their fridges


Supermarkets could save enough energy to power 730,000 homes if they put doors on their fridges. Friends of the Earth Cymru volunteer, Joe Cooke, urges supermarkets in Wales to make this important change for the sake of our planet.

Find out more