Gweithredwch dros yr hinsawdd! Ymunwch â grŵp gweithredu dros yr hinsawdd lleol neu dechreuwch un newydd.
Photo of Friends of the Earth groups at a demo

Gweithredu hinsawdd

Mae dal amser i weithredu, ac rydym yn gwybod beth yw'r datrysiadau. Mae'n rhaid inni gydweithio i'w meithrin. Beth allwch chi ei wneud i fod o gymorth?

MWY O WYBODAETH

Graphic of Friends of the Earth Cymru's Climate Action plan

Gall Cymru wneud yn well

Dylai'n cenedl anelu at allyriadau sero-net cyn gynted ag y bo modd, ac o leiaf erbyn 2045. Beth all Cymru ei wneud i fod yn genedl gyfrifol ar lefel fyd-eang a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd?

CYNLLUN GWEITHREDU HINSAWDD

 

Climate rally in Cardiff

Ymuno â grŵp lleol

Find out more

 

Brick houses

Pa mor hinsawdd-gyfeillgar yw eich ardal?

Find out more

Share this page