Y bobl y tu ôl i Gyfeillion y Ddaear Cymru

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn dîm bach iawn, sy’n cynnwys pum aelod o staff, ac mae dau ohonynt yn gweithio’n rhan-amser. Mae pob un ohonynt yn ymroddi eu hamser i weithio ar faterion yng Nghymru; ar raddfa genedlaethol, a gweithio’n agos â chefnogwyr a grwpiau lleol ym mhob cwr o’r wlad.

Kirsty Luff

Swyddog Cyfathrebu

Haf Elgar

Cyfarwyddwr

Bleddyn Lake

Rheolwr Ymgyrchoedd a Datblygu

Becky Harford

Swyddog Ymgyrchu a Gweithredu Cymunedol

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni