Kirsty Luff

Swyddog Cyfathrebu

 

 

Mae Kirsty yn angerddol dros helpu i warchod y Ddaear ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Yn ogystal â bod yn Swyddog Cyfathrebu i Gyfeillion y Ddaear Cymru, mae hi’n gydlynydd ar y cyd i Gyfeillion y Ddaear Caerffili ac yn dechrau caffi atgyweirio lleol.

Yn ddiweddar dychwelodd Kirsty i’w gwaith ar ôl treulio amser yn magu ei merch. Mae ganddi gefndir ym meysydd marchnata a chyfathrebu ac yn ddiweddar cwblhaodd ddiploma mewn cysylltiadau cyhoeddus.

Pan nad yw’n gweithio neu’n gwirfoddoli, mae Kirsty yn mwynhau chwarae’r gitâr, dysgu cymraeg, ysgrifennu straeon, hyffirddi ioga, a mynd ar deithiau cerdded natur gyda’i gŵr, ei merch a’i chi.

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni