Dod yn briddog

Published: 15 Feb 2022

Mae'r pridd o dan ein traed yn gartref i lawer o blanhigion ac anifeiliaid diddorol, ac mae eu rhyngweithiadau anweledig yn sicrhau ein lles a lles y blaned.
Soil in someone's hand
Photo by Gabriel Jimenez on Unsplash

 

Mae priddoedd iach yn darparu bwyd maethlon, dŵr glân a chynefinoedd cynnal i ni, ac maen nhw’n hanfodol ar gyfer bioamrywiaeth.  

Edrychwch ar yr hwb cymunedol ar-lein newydd hwn o'r enw uksoils, sy'n darparu llawer o adnoddau da i blant, garddwyr, ffermwyr a hyd yn oed cogyddion. 

 

Pethau y gallwn ni eu gwneud

Mannau gwyrdd

Amdani!

Share this page