Pa aelodau o'r Senedd sydd wedi cymryd yr addewid?

Published: 12 May 2021

Darganfyddwch pa Aelodau o'r Senedd sydd wedi cymryd ein Haddewid Gweithredu Hinsawdd.

Yn y cyfnod cyn etholiad y Senedd 2021, bu i ni annog ein cefnogwyr, grwpiau lleol a grwpiau Gweithredu Hinsawdd, i ofyn i'w hymgeiswyr Senedd gymryd ein Haddewid Gweithredu Hinsawdd.

Allan o 112 o ymgeiswyr a wnaeth yr addewid, mae 25 ohonynt (gweler isod) wedi cael eu hethol fel ein Haelodau o'r Senedd (ASau) - mae hynny'n gyfystyr ag ychydig dros draean o'r Senedd newydd!

Os ydych yn AS a hoffech gael eich cynnwys ar y rhestr hon, cysylltwch â [email protected]

 

Rhestr o ASau sydd wedi gwneud yr addewid

 

Gogledd Cymru    
Hannah Blythyn Llafur Cymru Etholaeth Delyn
Carolyn Thomas Llafur Cymru Rhanbarth Gogledd Cymru
Lesley Griffiths Llafur Cymru Etholaeth Wrecsam
Jack Sargeant Llafur Cymru Etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy
Ken Skates Llafur Cymru Etholaeth De Clwyd
Llyr Gruffydd Plaid Cymru Rhanbarth Gogledd Cymru
Mark Isherwood Ceidwadwyr Cymru Rhanbarth Gogledd Cymru
Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru Etholaeth Ynys Môn
     
Canolbarth a Gorllewin Cymru    
Adam Price Plaid Cymru Etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
Cefin Campbell Plaid Cymru Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Eluned Morgan Llafur Cymru Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Jane Dodds Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Mabon ap Gwynfor Plaid Cymru Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
     
Canol De Cymru    
Heledd Fychan Plaid Cymru Rhanbarth Canol De Cymru
Mick Antoniw Llafur Cymru Etholaeth Pontypridd
Rhys ab Owen Plaid Cymru Rhanbarth Canol De Cymru
     
Dwyrain De Cymru    
Delyth Jewell Plaid Cymru Rhanbarth Dwyrain De Cymru
Hefin Wyn David Llafur Cymru Etholaeth Caerffili
John Griffiths Llafur Cymru Etholaeth Dwyrain Casnewydd
Peredur Owen Griffiths Plaid Cymru Rhanbarth Dwyrain De Cymru
     
Gorllewin De Cymru    
Luke Fletcher Plaid Cymru Rhanbarth Gorllewin De Cymru
Huw Irranca-Davies Llafur Cymru Etholaeth Ogwr
Jeremy Miles Llafur Cymru Etholaeth Castell-nedd
Sarah Murphy Llafur Cymru Etholaeth Pen-y-bont ar Ogwr
Sioned Williams Plaid Cymru Rhanbarth Gorllewin De Cymru
 
 

Defnyddiwch ein gwiriwr cod post i weld pwy sydd wedi gwneud yr addewid yn eich ardal.

Enter a Welsh postcode to begin

Share this page