Mynnwch camau brys i gadw pobl yn gynnes y gaeaf hwn

Published: 20 Sep 2022

Llofnodwch ein deiseb heddiw - heb weithredu brys, mae Cymru a gweddill y DU, yn wynebu trychineb y gaeaf hwn.

Woman trying to keep warm

Llywodraeth y DU sydd â’r pŵer i osgoi hyn.

Dywedwch wrthynt am ddarparu ymateb brys i'r argyfwng ynni sy'n cynnwys:

  • Cefnogaeth brys nawr
  • Helpu i uwchraddio cartrefi
  • Ynni adnewyddadwy rhad
  • Rhyddid rhag olew a nwy anweddol

 

Llofnodwch y ddeiseb

 

Share this page