Cymru a’r argyfwng ynni

Published: 20 Sep 2022

Mae pobl yng Nghymru yn cael eu heffeithio fwy gan yr argyfwng ynni nag unrhyw ran arall o’r DU. Ond pam a beth allwn ni ei wneud ynghylch hyn?

Mother holding a baby sitting at home

Mae nifer ohonom yng Nghymru yn bryderus am y gaeaf hwn a cyn poeni ynghylch sut y gallwn gynhesu ein cartrefi. 

Rydym i gyd yn dioddef, ac mae rhai ohonom yn cael ein heffeithio’n waeth nag eraill gan yr argyfwng. Pobl hŷn, pobl o liw, y rhai ar incwm isel, teuluoedd mawr, pobl anabl, y rhai sy’n rhentu a’r rhai sy’n byw mewn tai cymdeithasol yw’r rhai sy’n ei chael hi anoddaf.

Yn ôl erthygl ddiweddar gan Sefydliad Bevan, ‘mae pobl yng Nghymru yn cael eu heffeithio fwy gan yr argyfwng ynni nag unrhyw ran arall o’r DU.’

 

Pam fod pobl yng Nghymru yn cael eu heffeithio’n waeth?

Mae Sefydliad Bevan yn nodi tri phrif reswm:

 

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn aelod o Climate Cymru, sy’n arwain y glymblaid Warm this Winter yng Nghymru. Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth am yr ymgyrch a sut i gymryd rhan.

 

Share this page