Miloedd yn ymuno mewn rali ledled Cymru ar gyfer COP 27

Published: 18 Nov 2022

Photo of Julian Rosser

Julian Rosser
Swyddog Ymgyrchu a Gweithredu Cymunedol
Cyfeillion y Ddaear Cymru

Tra bod arweinwyr y byd yn ymgynnull yn Uwchgynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn yr Aifft, gorymdeithiodd ymgyrchwyr yng Nghaernarfon, Caerfyrddin, Abertawe a Chaerdydd.

Daeth miloedd o bobl i strydoedd Cymru ar 12fed o Dachwedd 2022 i fynnu cyfiawnder hinsawdd.

Photo of climate rally in Cardiff
Rali COP 27 yng Nghaerdydd (llun trwy garedigrwydd Haf Elgar)

Ymunodd Cyfeillion y Ddaear Cymru ag aelodau grwpiau lleol o Gaerdydd, Pontypridd a Merthyr ym mhrifddinas Cymru. Bu i ITV gyfweld â Caspar o Gyfeillion y Ddaear Pontypridd, ac ymgyrchydd ifanc o Gyfeillion y Ddaear Ifanc Pontypridd.

Llifodd y dyrfa fel afon trwy’r ddinas gyda’u placardiau yn siglo yn yr awyr – rhai wedi eu dylunio gartref a rhai’n broffesiynol: ‘Mae’n rhaid i ni weithredu- mae’n argyfwng,’ ‘Deffrwch’ a ‘Newid i’r system, nid newid i’r hinsawdd’.

Dywedodd Shavanah Taj, ysgrifennydd cyffredinol TUC Cymru, ac un o'r siaradwyr yn y gwrthdystiad yng Nghaerdydd: " Mae angen Trawsnewid Cyfiawnder a Arweinir gan Weithwyr arnom – ailweirio ein system mewn ffordd sy’n mynd i’r afael ag anghyfiawnder, tlodi ac anghydraddoldebau. Rhaid i gyfiawnder lleol a byd-eang fod wrth wraidd y trawsnewid hwn, trwy systemau ynni datganoledig sy’n eiddo i bobl, ehangu gwasanaethau gofal, bwyd o ffynonellau lleol, tai gwyrdd a fforddiadwy a thrafnidiaeth gyhoeddus.”

Mynychodd aelod o Gyfeillion y Ddaear Abertawe, Karen Lawrence, y rali yn y ddinas a dywedodd, “Mae'n brofiad gwirioneddol wych bod gyda grŵp o bobl eraill sy'n poeni'n angerddol am gyfoeth iechyd a hapusrwydd bodau dynol, y blaned a’i chreaduriaid. Rwy'n caru Abertawe a'r criw hardd, gofalgar rwy'n perthyn iddo. Rhaid i mi gofio hyn a chymryd rhan fwy, nid llai, yn yr ymdrech i wrthdroi newid hinsawdd... Gerddi’r Castell oedd y lle i fod heddiw.”

 

Mae'r mudiad cyfiawnder hinsawdd yn tyfu drwy'r amser gydag undebau llafur, grwpiau undod rhyngwladol, ymgyrchwyr gwrthdlodi a chyfiawnder yn gweithio gydag ymgyrchwyr amgylcheddol.

Nod y mudiad yw cysylltu’r brwydrau byd-eang a lleol i symud mewn ffordd deg i ffwrdd o ddefnyddio tanwydd ffosil, mewn modd sy’n cefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed yn y DU ac o gwmpas y byd.

Ydych chi eisiau gweithredu ar newid hinsawdd?

 

Want to take action on climate change?

Ymunwch â’n hymgyrch Cartrefi Cynnes

 

Caerdydd

COP 27 rally in Cardiff (photo courtesy of Haf Elgar)
Rali COP 27 yng Nghaerdydd (llun trwy garedigrwydd Haf Elgar)

 

Abertawe

Climate rally in Swansea for COP 27
Rali COP 27 yn Abertawe (llun trwy garedigrwydd Otis Bolamu)

 

Caernarfon

COP 27 rally in Caernarfon (photo courtesy of Rory Francis)
Rali COP 27 yng Nghaernarfon (Rali COP 27 yng Nghaerdydd (llun trwy garedigrwydd Rory Francis)

 

Caerfyrddin

Cop 27 rally in Carmarthen
Rali COP 27 yng Nghaerfyrddin (llun trwy garedigrwydd Nick Swinnell)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this page