Mae Cymru’n taro’r drwm yn Yr Un Mawr

Published: 25 Apr 2023

Photo of Elsa Pullman

Elsa Pullman
Swyddog Ymgyrchu a Gwreithredu Cymunedol
Cyfeillion y Ddaear Cymru

Gwnaeth cannoedd o bobl o Gymru eu ffordd i Lundain ar gyfer Yr Un Mawr ddydd Sadwrn diwethaf (22 Ebrill 2023), gan gynnwys aelodau o grwpiau gweithredu lleol Cyfeillion y Ddaear.
Caerphilly Friends of the Earth at the Big One
Llun trwy garedigrwydd Caerphilly Friends of the Earth

Y penwythnos diwethaf, ymunodd cannoedd o filoedd o bobl â The Big One yn Llundain i brotestio yn erbyn yr argyfwng hinsawdd ac ecolegol.

Teithiodd cymunedau o bob rhan o Gymru, gan gynnwys aelodau o rwydwaith Cyfeillion y Ddaear Cymru ym Mangor, Caerdydd, Caerffili, Pontypridd, Rhuthun and Sir Benfro i wneud yn siŵr bod eu lleisiau’n cael eu clywed, gan ymuno â llawer o sefydliadau a grwpiau Cymreig fel Climate Cymru.

Roedd y brotest, a drefnwyd gan Extinction Rebellion a’i chefnogi gan Gyfeillion y Ddaear a llawer o sefydliadau eraill, yn galw am ddemocratiaeth dan arweiniad dinasyddion i ddod â’r oes tanwydd ffosil i ben a chymdeithas deg.

Isod mae rhai lluniau o'r diwrnod.

 

Bangor

North West Wales Climate Action group
Gweithredu Hinsawdd Gogledd Orllewin Cymru (llun trwy garedigrwydd Climate Cymru)

 

 

 

Caerdydd

Cardiff Friends of the Earth at the Big One protest
Llun trwy garedigrwydd Cyfeillion y Ddaear Caerdydd

 

 

 

 

Caerffili

Caerphilly Friends of the Earth at the Big One
Llun trwy garedigrwydd Cyfeillion y Ddaear Caerffili

 

Pontypridd

Pontypridd Friends of the Earth at the Big One
Cyfeillion y Ddaear Pontypridd a Chyfeillion Ifanc y Ddaear Pontypridd (llun trwy garedigrwydd Climate Cymru)

 

Rhuthin

Ruthin Friends of the Earth at the Big One
Cyfeillion y Ddaear Rhuthun (llun trwy garedigrwydd Climate Cymru)

 

Share this page