Gwaharddiad arfaethedig ar weithgynhyrchu, cyflenwi a gwerthu cadachau gwlyb sy'n cynnwys plastig

Darllenwch ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru (21 Tachwedd 2023)
A dried section of a "fatberg". Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
A dried section of a "fatberg". Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

 

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn ymgynghori ar y gwaharddiad arfaethedig o gynhyrchu a gwerthu cadachau gwlyb sy'n gynnwys plastig.

Mae cadachau gwlyb sy'n gynnwys plastig yn creu problemau eang i'n hamgylchedd trwy achosi “fat bergs” yn ein systemau carthffosydd ac yn torri i lawr i greu llygredd ficroblastigau.

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn ymateb i’r ymgynghoriad i gefnogi’r gwaharddiad ar gadachau gwlyb sy’n gynnwys plastig

Share this page