Etholiadau'r Senedd 21 - ein hymateb i'r maniffestos

Published: 23 Apr 2021

Mae etholiad y Senedd ar 6 Mai 2021. Darllenwch ein blogiau isod ar faniffestos Plaid Werdd Cymru, Plaid Cymru, Llafur Cymru, y Ceidwadwyr Cymreig a Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, yn ogystal â blog yn crynhoi ymrwymiadau'r pleidiau ar ôl i bob un gael ei gyhoeddi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sut mae'r maniffestos yn cymharu? Darllenwch ein blog

 

Maniffesto Plaid Cymru - ein hymateb

Maniffesto Plaid Werdd Cymru - ein hymateb

Maniffesto Ceidwadwyr Cymreig - ein hymateb

Maniffesto Llafur Cymru - ein hymateb - ein hymateb

Maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - ein hymateb

 

Pa ymgeiswyr sydd wedi cymryd ein haddewid gweithredu hinsawdd? Darganfodwch yma

Share this page