Etholiadau’r Senedd – pa ymgeiswyr sydd wedi addo?

Darganfyddwch pa ymgeiswyr Senedd yn eich ardal chi sydd wedi cymryd yr Addewid Gweithredu Hinsawdd.

 

Yn y cyfnod yn arwain at etholiad Senedd 2021, rydym yn gofyn i ymgeiswyr gymryd ein Addewid Gweithredu Hinsawdd i

  • Flaenoriaethu'r argyfyngau hinsawdd a natur a chefnogi gweithredu hinsawdd os cânt eu hethol ac i
  • Gefnogi gweithredu hinsawdd i adeiladu adferiad gwyrdd a theg i bobl a chymunedau.
     

Gofynnwch i'ch ymgeiswyr i'r Senedd gymryd ein haddewid Gweithredu Hinsawdd

 

Gwelwch pwy sy'n sefyll yn eich ardal chi ac a ydyn nhw wedi cymryd yr Addewid Gweithredu Hinsawdd.

Teipiwch god post Cymreig i ddechrau

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni