Cynllun Gweithredu Hinsawdd i Gymru

Published: 17 Feb 2021

Yr hyn sydd ei angen arnom er mwyn sicrhau adferiad gwyrdd a theg i bobl a chymunedau yng Nghymru.

graffig o gynllun gweithredu hinsawdd

 

Mae argymhellion y cynllun yn cynnwys:

  • blaenoriaethu cymunedau sy'n agored i niwed
  • buddsoddi mewn economi werdd i greu cyfleoedd gwaith
  • trawsnewid y system drafnidiaeth
  • deddfu i lanhau ein haer.

 

Hefyd, Cyfeillion y Ddaear Cymru eisiau i Gymru ddilyn esiampl Seland Newydd a disodli Cynnyrch Domestig Gros (GDP) fel mesur cynnydd a chanolbwyntio yn hytrach ar safonau byw a llesiant.

Rydyn ni wedi ysgrifennu cynllun manwl y gallwch chi ei lawrlwytho yma, neu gallwch ddarllen crynodeb o’r polisïau allweddol y dylai ein llywodraeth nesaf eu dilyn. 

Pethau y gallwn eu gwneud

 

Share this page