500 o fannau ag argyfwng ynni uchel yng Nghymru

Mae ymchwil gan Gyfeillion y Ddaear yn dangos bod 500 o fannau ag argyfwng ynni uchel yng Nghymru

 

  • Mae'r cymdogaethau sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan brisiau ynni'n codi yng Nghymru wedi eu hadnabod gan Gyfeillion y Ddaear.
     
  • Rhondda Cynon Taf a Chaerffili sydd â'r nifer uchaf o fannau ag argyfwng ynni uchel.
    ​​​​​​​
  • Mae ymgyrchwyr yn annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno ei Rhaglen Cartrefi Clyd ar frys, gan flaenoriaethu'r aelwydydd a chymdogaethau sydd mewn angen fwyaf ar gyfer inswleiddio.  

 

Share this page