Llythyr agored Aber-wysg

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn gofyn i Lywodraeth Cymru ‘alw i mewn’ a dweud na wrth gynlluniau dadleuol llosgydd Aber-mouth (Chwefror 2021)

Rydym wedi ysgrifennu’r llythyr agored hwn at Weinidogion Llywodraeth Cymru yn gofyn iddynt ‘alw i mewn’ gynigion ar gyfer llosgydd enfawr yn hen orsaf ynni Uskmouth yng Nghasnewydd.

Lawrlwythwch y llythyr isod (Saesneg yn unig):

Share this page