Llofnodwch deiseb y Senedd ar ficroblastigiau

Published: 15 Jul 2023

Ochr yn ochr â Dillad a Thecstilau Cynaliadwy Cymru, rydym yn galw am Gynllun Gweithredu Microblastigau i Gymru
Image of microplastics
Microblastigion i'w gweld mewn golau uwchfioled mewn tywod a gymerwyd o draeth Aberlydan yn Sir Benfro

Mae microplastigiau yn deneuach na llinyn o wallt dynol, ond maent yn achosi problemau mawr i fywyd yn ein cefnforoedd ac ar ein tirMae eu

Maent wedi cael eu darganfod o gopaon mynyddoedd uchaf i'r cefnforoedd dyfnaf ac amcangyfrifir bod microffibrau plastig o'r dillad a wisgwn yn cyfrif am tua 35% o'r holl lygredd plastig yn ein moroedd a'n cefnforoedd.

Microblastigiau have been found to be toxic to marine life ac mae tystiolaeth gynyddol yn awgrymu eu bod yn niweidiol i fywyd ar dir, gan gynnwys ni ein hunain.
Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i lunio Cynllun Gweithredu Microblastigau i amddiffyn bywyd yn ein moroedd ac ar ein tir.

Llofnodwch y ddeiseb

Share this page