Ffasiwn i'r Dyfodol yng Nghymru Ein llwybr at ffasiwn gynaliadwy

O ystyried yr argyfwng costau byw a’r argyfwng hinsawdd, rhaid inni archwilio’r hyn y gallwn ei wneud yng Nghymru i sicrhau bod ffasiwn yn fwy fforddiadwy a chynaliadwy.

Amcangyfrifir bod y diwydiant ffasiwn yn gyfrifol am tua 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr y byd. Dyma'r ail ddiwydiant budron yn y byd, wrth ymyl y diwydiant olew.

Wrth gwrs, dylanwad cyfyngedig sydd gennym ar y diwydiant ffasiwn byd-eang, ac mae llawer o’r ymyriadau polisi a fyddai’n helpu i wneud gwahaniaeth yma yn rhai a gedwir yn San Steffan.

Ond o ran syniadau ac arloesedd, mae gan Gymru y potensial i fod yn arweinydd byd mewn ffasiwn gynaliadwy.

Share this page