Cymdogaethau oeraf Cymru - y data

Mae dadansoddiad newydd gan Gyfeillion y Ddaear wedi nodi 100 o'r 'cymdogaethau oeraf' yng Nghymru - gwelwch y data
Thermal image of a street
Photo courtesy of Grey Hutton

Y tair cymdogaeth oeraf yw Hen Golwyn a Llanddulas yng Nghonwy, Gogledd y Rhyl yn Sir Ddinbych, a Gogledd Grangetown yng Nghaerdydd. Mae Caergybi yn Ynys Môn, dwy gymdogaeth yng Nghaerau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Gorllewin Tonypandy a Chwm Clydach yn Rhondda Cynon Taf, a Ravenhill yn Abertawe yn y 10 uchaf.

Share this page