Caffi Trwsio Rhuthun ar waith

Published: 20 Jan 2023

Dewch i mewn i gaffi trwsio yn Rhuthun, gogledd Cymru a chewch glywed gan y sylfaenwyr am y manteision i’w cymuned ac i’r blaned, a chael eich ysbrydoli i archwilio caffi trwsio eich hunain!

Os ydym am greu dyfodol gwyrddach ac iachach, mae’n rhaid inni fynd i’r afael â’n problem wastraff. Am gyfnod rhy hir, rydym wedi bod yn rhan o economi linol, lle mae cynhyrchion yn cael eu creu i dorri ac yn sicr o orffen eu hoes mewn safle tirlenwi. Mae angen inni symud tuag at economi gylchol, ddiwastraff, lle mae eitemau’n cael eu creu i bara ac mae modd eu hatgyweirio neu eu haddasu i fod yn eitemau newydd. Mae hyn yn rhoi llai o straen ar ein planed, yn arbed arian ac adnoddau, a byddai’n creu swyddi.

Mae cymunedau ar hyd a lled y wlad (a ledled y byd) yn ymateb i’r her drwy agor caffis trwsio; sef hybiau uwchgylchu ac atgyweirio lle mae modd i bobl leol gael atgyweirio eitemau dydd-i-dydd yn rhad ac am ddim.

 

Chwilio am gaffi trwsio yn eich ardal chi

 

Share this page