Osgoi stofiau llosgi pren

Published: 4 Feb 2022

Mae stofiau sy’n llosgi pren yn cyfrannu’n fawr at lygredd aer ar ffurf deunydd gronynnol mân (PM2.5).
Wood burning stove by Andy Rogers, CC BY-SA 2.0
Andy Rogers, CC BY-SA 2.0

 

Yn Lloegr, mae llywodraeth y DU yn bwriadu mynd i’r afael â’r arfer o werthu ‘pren gwlyb’ a glo rhydd yn uniongyrchol i gwsmeriaid, a bydd Cymru hefyd yn gwneud yr un peth.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Ynni

Amdani!

Share this page