Y bobl y tu ôl i Gyfeillion y Ddaear Cymru

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn dîm bach iawn, sy’n cynnwys pum aelod o staff, ac mae dau ohonynt yn gweithio’n rhan-amser. Mae pob un ohonynt yn ymroddi eu hamser i weithio ar faterion yng Nghymru; ar raddfa genedlaethol, a gweithio’n agos â chefnogwyr a grwpiau lleol ym mhob cwr o’r wlad.

Mike Pitt

Rheolwr Swyddfa

Lucy Cadena

CYFEILLION Y DDAEAR RHYNGWLADOL

Haf Elgar

YMGYRCHYDD

Gareth Clubb

CYFARWYDDWR

Ffion Matthews

SWYDDOG CYFATHREBU

Bleddyn Lake

CYDLYNYDD GRWPIAU LLEOL

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni