Ynglŷn â Chyfeillion y Ddaear

Sefydlwyd Cyfeillion y Ddaear Cymru ym 1984, 13 mlynedd ar ôl sefydlu Cyfeillion y Ddaear yn y DU ym 1971, i ganolbwyntio ar ymgyrchu yng Nghymru ar faterion amgylcheddol. Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn ymroddedig i hyrwyddo’r amgylchedd a hybu dyfodol cynaliadwy i Gymru.

 

Rydym yn dîm bach wedi’i leoli yng Nghaerdydd, sy’n:

  • rhan o sefydliad ymgyrchu amgylcheddol mwyaf dylanwadol y DU,

  • sy’n rhan o’r rhwydwaith amgylcheddol mwyaf helaeth yn y byd,

  • sy’n cynnwys dros 75 o sefydliadau cenedlaethol ar draws pum cyfandir ac yn cefnogi rhwydwaith unigryw o grwpiau lleol sy’n ymgyrchu mewn cymunedau ledled Cymru, ac yn dibynnu ar unigolion am dros 90 y cant o’i incwm

 

Gwyliwch ein fideo yn troi yn 30 

 
 

Ble Ydyn Ni

Cyfeillion Y Ddaear
33 Oriel Arcêd y Castell
Caerdydd
CF10 1BY

Ffôn

02920 229577

E-bost

[email protected]

Cyfryngau cymdeithasol

Dilynwch ni ar  Twitter and Facebook

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni