Trafodaethau hinsawdd Glasgow

Ym mis Tachwedd 2021, bydd arweinwyr y byd yn heidio i’r Alban ar gyfer trafodaethau hinsawdd Glasgow (a elwir hefyd yn COP26). Mae’r trafodaethau’n gyfle hollbwysig i fynnu cyfiawnder i’r rhai y mae’r argyfwng yn effeithio fwyaf arnynt, a dwyn arweinwyr i gyfrif.

Mae llifogydd, tywydd poeth, tanau gwyllt a thrychinebau eraill yn distrywio cymunedau yng Nghymru a ledled y byd, a hynny gan fod chwalfa’r hinsawdd yn gwaethygu tywydd eithafol ac yn ei wneud yn fwy tebygol o ddigwydd.

A’r rhai sy’n dioddef fwyaf yn sgil newid hinsawdd yw’r rhai sy’n cyfrannu leiaf ato. Nid nyni yn unig sy’n dioddef. Mae byd natur mewn perygl hefyd - mae gwenyn, adar, glöynnod byw a bywyd gwyllt o fath arall yn dirywio’n arw.

A chithau’n byw yng Nghymru, mae yna lu o bethau y gallwch eu gwneud i gymryd rhan, naill ai fel unigolyn neu fel rhan o grŵp. 

Beth dych chi'n gallu gwneud?

Bydd y DU yn cynnal 26ain Cynhadledd Newid Hinsawdd y Partïon y Cenhedloedd Unedig (COP26) yn Glasgow ar 31 Hydref - 12 Tachwedd 2021.

Dysgwch ragor am y trafodaethau

 

 

Mae Climate Cymru yn casglu lleisiau o bob rhan o Gymru, ac yn sicrhau bod y lleisiau hynny'n cael eu clywed gan y bobl mewn grym.

Dywedwch wrth ein harweinwyr i ddiogelu'r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur.

Ychwanegwch eich llais at Climate Cymru

 

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun ddiwedd mis Hydref ar gyfer lleihau allyriadau sy'n ddinistriol i'r hinsawdd yng Nghymru. Helpwch ni i sicrhau bod y cynllun hwn mor gadarn â phosibl.

Llofnodwch ein deiseb i Lywodraeth Cymru

 

 

 

Mae ein grwpiau Gweithredu Hinsawdd 20+ yng Nghymru yn cynnwys pobl fel chi, yn gweithio gyda'i gilydd i wneud cymunedau'n fwy cyfeillgar i'r hinsawdd ac yn helpu i ysgogi newid ledled y wlad.

Darganfodwch eich grŵp agosach neu dechreuwch un newydd

 

 

 

Eisoes yn aelod o grŵp Gweithredu Hinsawdd?

Dadlwythwch COP 26 - arweiniad i grwpiau yng Nghymru

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni