Rydym yn galw am ddadl deledu ar yr argyfwng hinsawdd

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn galw ar ddarlledwyr i gynnal dadl teledu ar yr argyfwng hinsawdd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae etholiadau’r Senedd yn nesáu’n gyflym, ac mae ymwybyddiaeth gyhoeddus a gwleidyddol o’r angen i weithredu ar y newid hinsawdd yn uwch nag erioed.  

Hoffai Cyfeillion y Ddaear Cymru ofyn i'r prif ddarlledwyr drefnu trafodaeth argyfwng hinsawdd arbennig ar y teledu ar gyfer arweinwyr y prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru.  

Mae tymor nesaf y Senedd yn hanfodol ar gyfer penderfynu ar y camau y mae’n rhaid i Gymru eu cymryd i gyrraedd ein targedau lleihau allyriadau hinsawdd a chwarae ein rhan mewn ymdrechion byd-eang i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.  

Mae'r etholiadau Senedd hyn yn nodi’r tro cyntaf y gall pobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio dros Aelodau’r Senedd. Gyda newid yn yr hinsawdd, yr argyfwng bioamrywiaeth a materion amgylcheddol yn gyffredinol yn peri pryder i bobl ifanc, mae safiad pleidiau gwleidyddol yng Nghymru ar fater mwyaf difrifol a dybryd ein hoes o bwysigrwydd allweddol.  

Byddem felly yn gofyn i sianelau teledu yng Nghymru gynnal trafodaeth ar y teledu gan arweinwyr y pleidiau yn y cyfnod cyn etholiadau’r Senedd, i drafod cyfraniadau Cymru i fynd i'r afael â’r argyfwng hinsawdd, ac i hysbysu pleidleiswyr am gamau y bydd pleidiau yn ymrwymo eu hunain i’w cymryd pe byddent yn cael eu hethol ym mis Mai 2021. 

Darllenwch ein llythyr agored

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni