Rhoddi neu Godi Arian

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn dibynnu ar unigolion ar gyfer dros 90 y cant o’i incwm! Felly chi, y cyhoedd gwych, sy’n rhoi’r cyfle i ni ymgyrchu yng Nghymru!
 
Mae llawer o ffyrdd y gallwch gyfrannu... 

 

Codi Arian

Ydych chi’n hoffi rhedeg, yn bobydd brwd, neu’n syml wrth eich bodd yn codi arian? Yna gallech ein helpu ni trwy godi arian ar gyfer Cyfeillion y Ddaear.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch neges e-bost at [email protected] a gallwn drafod y dulliau gorau i chi ein helpu ni i godi arian. 

 

Dod yn aelod a rhoddi

Dewch yn aelod trwy roddi o £3 y mis yn unig, byddwch yn cael tanysgrifiad i’n cylchgrawn bob 6 mis, Earth Matters, a bydd yr arian y byddwch yn ei roddi yn ein helpu i gyflawni ein gwaith caled a’n gwaith ymgyrchu ledled Cymru.

Fel arall, gallwch roi un rhodd unigol! I gyfrannu, cliciwch yma i gael eich ailgyfeirio i safle foe.co.uk (wefan saesneg)

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni