Pecyn i ymgeiswyr y Senedd 2021

Canllawiau i ymgeiswyr sydd wedi cymryd yr Addewid Newid Hinsawdd.

Mae Etholiad y Senedd ar Fai 6 yn agosáu.

Mae angen i ni sicrhau bod cymaint o ymgeiswyr â phosibl yn cymryd ein Addewid Gweithredu Hinsawdd i flaenoriaethu'r hinsawdd os cânt eu hethol.

Os ydych chi'n ymgeisydd yn etholiad y Senedd ac wedi cymryd yr addewid, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi gwybod i bawb.

Mae'r pecyn cymorth isod yn cynnwys yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i hyrwyddo'ch addewid.

Ffeil Pecyn i ymgeiswyr.docx

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni