Mwy nag ailgylchu - ymateb Cyfeillion y Ddaear Cymru

Wrth ymateb i ddogfen ymgynghori Llywodraeth Cymru 'Mwy nag Ailgylchu - Gwneud yr economi gylchol yng Nghymru yn realiti' a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd llefarydd ar gyfer Cyfeillion y Ddaear Cymru: 

"Rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod rhaid inni fynd y tu hwnt i ailgylchu a gweithredu mewn modd cynhwysfawr i leihau'r adnoddau rydym yn eu defnyddio a chreu economi gylchol. Mae'n wych bod cynigion yn bodoli ar gyfer cael gwared â phlastig untro yn raddol, cyflwyno deddfwriaeth i ymestyn cyfrifoldeb y cynhyrchydd, cefnogi seilwaith cymunedol i leihau gwastraff a sefydlu trefi diwastraff, ac ymrwymiad i beidio â chreu problemau byd-eang drwy allforio ein gwastraff dramor. 

"Fodd bynnag, bydd dod yn genedl ddiwastraff erbyn 2050 yn rhy hwyr i osgoi argyfwng hinsawdd - mae'n rhaid inni fod yn ddiwastraff erbyn 2030. Rydym angen ymrwymiadau mwy clir i weithredu'n bendant, ac amserlenni i lwyddo gyda newidiadau. Ac nid yn unig y mae rhaid inni roi'r gorau i anfon ein gwastraff i safleoedd tirlenwi, ond mae'n rhaid inni hefyd wahardd llosgi - ni allwn barhau i losgi adnoddau a chreu llygredd aer ac allyriadau sy'n niweidiol i'r hinsawdd. 

"Bydd creu economi gylchol yn golygu swyddi mewn cymunedau ledled Cymru, a fydd yn ein helpu i fod yn fwy gwydn yn ogystal â lleihau ein hôl troed byd-eang."  

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni