Mae tocynnau Egnïo 2023 nawr yn fyw! 

Published: 12 May 2023

Ym mis Mehefin a Gorffennaf, bydd Cyfeillion y Ddaear Cymru yn cynnal digwyddiadau rhanbarthol yn Abertawe a Phrestatyn.  Bydd y digwyddiadau undydd hyn yn dod â siaradwyr ysbrydoledig, diweddariadau ymgyrch a ffyrdd o gymryd rhan yng ngwaith Cyfeillion y Ddaear Cymru i chi.

 

Engio in Swansea asset

Engio asset for Prestatyn

 

Egnïo yw ein digwyddiad rhanbarthol blaenllaw ar gyfer ymgyrchwyr a grwpiau ledled Cymru.

Byddem wrth ein bodd pe byddech yn ymuno â ni, fel y gallwn oddi wrth ein gilydd a thanio’r egni a’r sgiliau y bydd eu hangen i ehangu ein heffaith ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Ym mis Mehefin a mis Gorffennaf, byddwn yn cynnal dau ddigwyddiad rhanbarthol – un yn Abertawe ar ddydd Sadwrn 17 Mehefin ac un ym Mhrestatyn ar ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf.

 

Edrychwch ar agenda ac archebwch eich tocynnau heddiw ar gyfer Abertawe neu Brestatyn!

 

Bydd y digwyddiadau undydd hyn yn dod â siaradwyr ysbrydoledig, diweddariadau ymgyrchu a ffyrdd o gymryd rhan yng ngwaith Cyfeillion y Ddaear Cymru i chi. Bydd gweithdai ymarferol hefyd i'ch helpu i wella'ch ymgyrchu a dysgu ffyrdd newydd o ysgogi pobl amrywiol yn eich cymuned. Bydd Egnïo yn eich helpu i ateb cwestiynau fel:

Sut gall eich cymuned fynd i'r afael â'r argyfwng ynni gyda'i gilydd?

Pam mae undod rhyngwladol mor bwysig?

Sut gallwch chi gyrraedd y tu hwnt i'ch siambr eco gymunedol? Sut gallwch chi sicrhau bod eich stori yn cael ei chlywed yn y cyfryngau?

Byddwch yn gadael yn teimlo'n gysylltiedig, wedi'ch ailwefru a'ch egni i barhau i ymgyrchu tuag at fyd mwy disglair, gwyrddach.

Mae mwy ohonom nag erioed o'r blaen yn ymladd dros ein dyfodol. Bydd Egnïo yn gwneud ein brwydr yn gryfach fyth. Bydd Egnïo 2023 yn dod â ni at ein gilydd, i ddysgu oddi wrth ein gilydd fel bod gennym yr egni a’r sgiliau sydd eu hangen i ehangu ein heffaith ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

 

Share this page