Llywodraeth Cymru yn rhewi adeiladu ffyrdd newydd – ein hymateb

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd, Lee Waters, heddiw (Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021) y bydd prosiectau adeiladu ffyrdd newydd yn cael eu rhewi.

Bydd y rhewi hwn yn ei le wrth i adolygiad o gynlluniau priffyrdd ar draws Cymru gael ei gynnal.

“Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud y peth iawn wrth rewi prosiectau adeiladu ffyrdd newydd,” meddai Haf Elgar, Cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru.

“Er mwyn bod yn genedl sy’n gyfrifol yn fyd-eang a chwarae ein rhan wrth weithredu ar frys i leihau allyriadau sy’n chwalu’r hinsawdd, rhaid i ni ddileu pob cynllun seilwaith carbon uchel newydd.

“Byddai rhoi dewis amgen yn lle’r car i bobl yn helpu i atgyweirio system drafnidiaeth Cymru a brwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd. Mae angen trawsnewid seilwaith cerdded a beicio’r genedl ar unwaith, yn ogystal â gwella trafnidiaeth gyhoeddus fforddiadwy yn sylweddol.

“Mae’n bryd buddsoddi mewn economi sy’n addas ar gyfer heriau’r 21ain ganrif a rhoi Cymru ar y blaen wrth adeiladu dyfodol glanach a thecach i bawb ohonom.”

 

Daw’r penderfyniad hwn ar ôl degawdau o ymgyrchu ar y ffyrdd gan Gyfeillion y Ddaear Cymru ochr yn ochr â sefydliadau eraill, grwpiau lleol ac actifyddion ledled Cymru.

Roedd rhewi ar adeiladu ffyrdd yn un o argymhellion yr adroddiad trafnidiaeth a Chynllun Gweithredu Hinsawdd Cymru a gyhoeddodd Friends of the Earth Cymru y llynedd.

 

 

Sylw newyddion

Welsh government suspends all future road-building plans (GUARDIAN)

All new road building projects in Wales are to be shelved (WALES ONLINE)

Oedi pob cynllun adeiladu ffyrdd newydd yng Nghymru (BBC CYMRU FYW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni