Llythyr agored - galw am ddadl deledu ar yr argyfwng hinsawdd

Rydym yn galw ar ddarlledwyr i gynnal dadl deledu ar yr argyfwng hinsawdd yn y cyfnod cyn etholiad y Senedd.

Mae etholiadau’r Senedd yn nesáu’n gyflym, ac mae ymwybyddiaeth gyhoeddus a gwleidyddol o’r angen i weithredu ar hinsawdd yn uwch nag erioed. 

O ystyried y cyfyngiadau COVID-19 angenrheidiol mae llai o gyfleoedd ar gyfer trafodaethau cyhoeddus agored yn ystod yr ymgyrch etholiadol hwn, er enghraifft trwy hystings cymunedol a chanfasio, sy’n gwneud rôl darlledwyr a darparwyr cynnwys ar-lein a theledu yn bwysicach fyth.

Hoffai Cyfeillion y Ddaear Cymru ofyn i'r prif ddarlledwyr drefnu dadl argyfwng hinsawdd arbennig ar y teledu ar gyfer arweinwyr y prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru. 

Ffeil Mae Friends of the Earth Cymru yn galw am ddadl ar y teledu.docx

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni