Gweithredu Hinsawdd Cymru

Gweithredwch dros yr hinsawdd! Ymunwch â grŵp gweithredu dros yr hinsawdd lleol neu dechreuwch un newydd.

Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd - y bygythiad mwyaf i'n bodolaeth ni. Mae'r amser sydd gennym i weithredu ac atal effeithiau mwyaf difrifol newid hinsawdd yn lleihau. Bydd yr hyn rydym yn ei wneud yn ystod y blynyddoedd nesaf yn penderfynu dyfodol y byd. Mae dal amser i weithredu, ac rydym yn gwybod beth yw'r datrysiadau. Mae'n rhaid inni gydweithio i'w meithrin.

 

3 pheth gallwch chi eu gwneud

Y peth mwyaf pwerus gallwn ni ei wneud i ddatrys yr argyfwng hinsawdd yw cydweithio yn lleol i ysgogi newid. Mae'n rhaid inni hefyd gydweithio ar adegau allweddol i wthio am newid ar lefel cenedlaethol. 

 

 

 

 

Beth all Cymru ei wneud?

Dylai'n cenedl anelu at allyriadau sero-net cyn gynted ag y bo modd, ac o leiaf erbyn 2045. Beth all Cymru ei wneud i fod yn genedl gyfrifol ar lefel fyd-eang a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd?

 

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni