Diwrnod Gweithredu Byd-eang - beth sy'n digwydd yng Nghymru?

Mae Diwrnod Gweithredu Byd-eang yn cael ei gynnal ar 6 Tachwedd. Dyma’n cyfle i wneud safiad ac anfon neges glir at ein harweinwyr bod angen gweithredu dwys ac ar frys ar newid hinsawdd yn Nhrafodaethau Hinsawdd Glasgow. Mae’r Ddaear ar dân tra bod ein harweinwyr yn llaesu dwylo. Gallwch roi gwybod iddynt sut rydych chi’n teimlo drwy ymuno â gweithgaredd lleol. Dyma restr o beth mae ein grwpiau gweithredu hinsawdd a lleol yn ei wneud ledled Cymru. Anfonwch neges atynt neu cofrestrwch ar gyfer digwyddiad i gymryd rhan.

CAERDYDD

Dyma ddigwyddiad mawr, wedi’i drefnu gan Hwb Clymblaid COP 26.
Man cyfarfod Cyfeillion Bloc y Ddaear yw 11:30am ar risiau Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Paratowch ar gyfer yr orymdaith drwy alw heibio Noson Crefftau Hinsawdd ar 29 Hydref 5-8pm.

Cofrestru a rhagor o wybodaeth 

 

 

BANGOR

Cwrdd am 1.30pm ar Bier Bangor a gorymdeithio i Dŵr y Cloc yng nghanol tref Bangor, lle bydd rali gyda siaradwyr yn cael ei gynnal, yn dechrau am 2.30pm.

Cofrestru a rhagor o wybodaeth

 

CAERFFILI

Diwrnod a digwyddiad plannu fforestydd bach ym Mharc Morgan Jones, 11am hyd 3pm. Plannwch goeden (neu ddwy neu dair), a’n helpu ni i greu gwaith celf coeden fawr allan o natur.

Cofrestru a rhagor o wybodaeth 

 

LLANGOLLEN

Prif fan cwrdd: 2pm ar Sgwâr y Canmlwyddiant yng nghanol tref Llangollen.

  • Cerddwyr yn cwrdd 12.30 yng Nghaffi'r Wharf
  • Beicwyr yn cwrdd 1pm yn Rhaeadr y Bedol
  • Padlwyr yn cwrdd yn maes parcio Mill Street (tu cefn tafarn y Ponsonby) am 1.30

Manylion pellach ar Facebook a thrwy gysylltu gyda'r grwp

Facebook: https://www.facebook.com/llangollenfoe

Cysylltu: [email protected]

Os ydych yn bwriado dod cofrestrwch yma.

 

Y DRENEWYDD

Cwrdd am 10.30am a gorymdeithio i lawr Stryd Broad gyda baneri, cyn ymgynnull wrth y groes.

Bydd criw o e-feics yn gadael maes parcio Tesco ac yn cyrraedd y Groes erbyn 11am

Facebook

Gwefan

 

SIR BENFRO

Mynd i Gaerdydd ar gyfer Diwrnod Gweithredu Caerdydd. Mae bws â 49 o seddi wedi’i drefnu, a rhai lleoedd ar ôl.

Cysylltu: [email protected]

Gwefan: http://www.foepembrokeshire.co.uk/ 

 

PONTYPRIDD

Stondin wybodaeth, crefftau a chasglu sbwriel yn y dref rhwng 10-12, yna mynd i mewn i Gaerdydd ar gyfer y prif ddigwyddiad.

Rhagor o wybodaeth 

Tudalen Facebook: https://www.facebook.com/FOEPontypridd

Cysylltu: Morwenna Lewis [email protected]

 

RHUTHUN

10am-2pm yn Neuadd y Farchnad.

Bydd arddangosfa o grwpiau cymunedol amgylchedd-gyfeillgar, busnesau, gweithgareddau a chyfleoedd gwirfoddoli yn Rhuthun ac o gwmpas y dref.  

Digwyddiad Facebook: https://www.facebook.com/events/194520999486779/?ref=newsfeed

https://ruthinfoe.org/activism/ 

Facebook: https://www.facebook.com/foeruthin

Cysylltu: [email protected]

 

ABERTAWE

Cwrdd ger cyffordd Sgwâr y Castell a Princess Way am 11.30 ar gyfer rali gyda hwb COP26 Abertawe.

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

 

 

 

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni