Cymru Ddiwastraff

Os ydym am fyw'n gynaliadwy ar y blaned hon, rhaid i ni roi'r gorau i anfon ein pethau i safleoedd tirlenwi.

Os ydym am fyw'n gynaliadwy ar y blaned hon, rhaid i ni roi'r gorau i anfon ein pethau i safleoedd tirlenwi neu eu llosgi ac mae hynny'n golygu gwahardd plastig untro, symud i system o brynu llai o bethau, defnyddio mwy o gynlluniau benthyca a rhannu, dod o hyd i ffyrdd arloesol o fynd i'r afael â gwastraff bwyd, cynyddu cynlluniau ail-lenwi ac atgyweirio ac uwchgylchu llawer o'r cynhyrchion sy’n cael eu hystyried yn 'wastraff' ar hyn o bryd.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud y canlynol:

 

Rwy'n cefnogi logo #GwenerGwyrdd

Gadewch i ni droi Dydd Gwener Du yn Ddydd Gwener Gwyrdd

 

Mae Dillad a Thecstilau Cynaliadwy Cymru, sef casgliad o fusnesau a sefydliadau a leolir yng Nghymru, wedi lansio ymgyrch o’r enw #GwenerGwyrdd mewn ymdrech i annog pobl i droi eu cefnau ar y Dydd Gwener Du a gynhelir ar 26 Tachwedd.

Mwy o wybobaeth

Play it Again sport staff

Play it Again Sport yn gwneud chwaraeon yn hygyrch

 

Mae Play it Again Sport yn fenter gymdeithasol â chenhadaeth - neu sawl cenhadaeth wahanol - ac yn ddiweddar, cafodd grant gan People's Postcode Lottery, ac ennill Gwobr Effaith Gymdeithasol, Ymgysylltu ac Addysg BASIS (2021).

Mwy o wybodaeth

Picture of children litterpicking

Dylai Cymru anelu at fod yn genedl ddiwastraff erbyn 2030

 

‘Every generation blames the one before’, dyna i chi linell o gân 1988 Mike and the Mechanics 1988, The Living Years. Mae a wnelo hyn â’r berthynas rhwng un genhedlaeth a’r llall, nid am ddinistrio’r blaned. 

Mwy o wybodaeth

Boy at a repair cafe with a globe and a fixed sign

Ambell syrpréis neis yn y strategaeth Mwy nag Ailgylchu!

 

Mae Bleddyn Lake yn cnoi cil ar yr hyn y mae’r strategaeth yn ei olygu i drigolion Cymru.

Mwy o wybodaeth

 

Man looking into a baby box

Bocs babi cynaliadwy i rieni newydd yng Nghymru

 

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi bocs babi cynaliadwy i holl rieni newydd Cymru fel rhan o'i strategaeth ddiwastraff newydd, 'Mwy nag Ailgylchu'.

Mwy o wybodaeth

Share this page