Cymru Ddiwastraff

Os ydym am fyw'n gynaliadwy ar y blaned hon, rhaid i ni roi'r gorau i anfon ein pethau i safleoedd tirlenwi.

Os ydym am fyw'n gynaliadwy ar y blaned hon, rhaid i ni roi'r gorau i anfon ein pethau i safleoedd tirlenwi neu eu llosgi ac mae hynny'n golygu gwahardd plastig untro, symud i system o brynu llai o bethau, defnyddio mwy o gynlluniau benthyca a rhannu, dod o hyd i ffyrdd arloesol o fynd i'r afael â gwastraff bwyd, cynyddu cynlluniau ail-lenwi ac atgyweirio ac uwchgylchu llawer o'r cynhyrchion sy’n cael eu hystyried yn 'wastraff' ar hyn o bryd.

 

Dysgu mwy am yr hyn mae dyfodol diwastraff yn ei olygu a sut y gallwn gyrraedd yno.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud y canlynol:

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni