COP26 Social Calendar for CAGs & LGs

This is your one stop shop for COP26 social media posts.  

Here you will find template posts for your group to share on your social media pages. These posts can be shared on any channel; however, most would be best suited to Twitter or Facebook. 

Feel free to use any of these posts at any time you feel they will be useful to your social media followers.  

These posts are templates designed to be tweaked where necessary. Tweaks may include adding in more specific detail about your group, adding images, or updating links with more recent news stories. 

To download images, click on the image you want, and you will be taken to a download link.

You can see all available images here.

 

Calendr Cymdeithasol COP26 i CAGs ac LGs

Dyma safle i chi allu dod o hyd i holl gynnwys cyfryngau cymdeithasol COP26.

Yma gallwch ddod o hyd i enghreifftiau cynnwys i’ch grŵp eu rhannu ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol. Gallwch rannu’r rhain ar unrhyw un o’r cyfryngau; er hyn, mae’r rhan fwyaf yn fwy addas ar gyfer Facebook neu Twitter.

Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw un o’r enghreifftiau hyn pryd bynnag sydd fwyaf defnyddiol i’ch dilynwyr chi ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r templedi hyn wedi cael eu dylunio er mwyn i chi allu eu haddasu nhw pan fo’r angen. Gall y newidiadau hyn gynnwys ychwanegiadau o ran manylion penodol i’ch grŵp, ychwanegu lluniau, neu ddiweddaru dolennau gyda straeon newyddion mwy diweddar.  

I lawrlwytho lluniau, cliciwch ar y llun o’ch dewis, a byddwch yn derbyn dolen lawrlwytho. Gallwch weld yr holl luniau sydd ar gael yma.

Ffeil COP26_social media templates.docx

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni