COP 26 – arweiniad i grwpiau

Ym mis Tachwedd 2021, bydd arweinwyr y byd yn heidio i’r Alban ar gyfer trafodaethau hinsawdd Glasgow (a elwir hefyd yn COP26). Gwyddom o brofiad fod y trafodaethau’n aml yn brin o uchelgais a gweithredu. Os ydym am ddatrys yr argyfwng hwn, rydym angen mwy nag areithiau caboledig.

Picture of environmental activists protesting with placards saying no planet B

A dyma sut y gallwch chi helpu.

Mae’r trafodaethau’n gyfle hollbwysig i’r mudiad hinsawdd ddod ynghyd, mynnu cyfiawnder i’r rhai y mae’r argyfwng yn effeithio fwyaf arnynt, a dwyn arweinwyr i gyfrif. Sut? Trwy godi ymwybyddiaeth yn ein cymunedau, trwy dynnu sylw at yr atebion angenrheidiol a thrwy sicrhau bod ein lleisiau’n cael eu clywed, ar-lein ac all-lein.

Golyga’r pandemig parhaus y bydd yn rhaid inni fod yn hyblyg. Ond mae un peth yn sicr: dyma ein cyfle i fynnu cael atebion tecach a mwy beiddgar i’r argyfwng a wynebwn.

Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn anfon dolenni atoch i gofrestru ar gyfer llu o ddigwyddiadau hyfforddi a gweminarau. Hefyd, rydym wedi llunio arweiniad (gweler isod) i’ch helpu i gymryd rhan yn y Diwrnod Gweithredu Byd-eang, yn ogystal â nodi camau ychwanegol y gallwch eu cymryd.

 

Cyfleoedd rhwng nawr a COP

Er mwyn creu cymaint o effaith â phosibl ym mis Tachwedd, rhaid inni ddechrau cynyddu’r pwysau a lledaenu’r gair yn ystod y misoedd cyn y gynhadledd. Hefyd, dylem ddefnyddio’r amser hwn i ddysgu am gyfiawnder hinsawdd, cysylltu’r dotiau o ran ymdrechion yn y De Byd-eang a meithrin perthnasoedd cryf gyda rhwydweithiau eraill. Mae yna ddigonedd o bethau y gallwch gymryd rhan ynddynt.

Mis Medi: COP26 Coalition

Newyddion rhagorol gan drefnwyr y cynulliadau gwych “From the Ground Up”: bydd cynulliad arall yn cael ei gynnal ym mis Medi. Mae’r cynulliadau hyn yn canolbwyntio ar leisiau’r De Byd-eang ac yn creu cysylltiadau cryf ar draws ymdrechion, gan dynnu sylw at y materion mwyaf brys yn y frwydr dros sicrhau cyfiawnder hinsawdd. Gallwch wylio rhai o sesiynau’r cynulliadau blaenorol ar dudalen YouTube COP26 Coalition, a chofiwch gael cipolwg ar wefan COP26 Coalition i weld y diweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod.  

Mis Hydref: ymgynnull cyn COP

Byddwn yn trefnu cynulliad ar-lein ar gyfer gweithredwyr yn y rhwydwaith trwy Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban ddydd Sadwrn 2 Hydref i drafod yr hyn sydd gennych ar y gweill ar gyfer COP, i weld beth sy’n gweithio’n dda i eraill ac i gyfarfod â chynghreiriaid i’r gogledd o’r ffin. Yn gyffrous ddigon, byddwn yn gweithredu gyda’n gilydd ar-lein, yn y fan a’r lle. Gan roi prawf ar rai o syniadau gwych ein cynghreiriaid, ein gobaith yw gweithio gyda’n gilydd i dynnu sylw at rai materion pwysig yn ymwneud ag olew a nwy ym Môr y Gogledd. Cadwch eich llygaid ar agor am wahoddiad!

 

Dadlwythwch daflenni a thempledi cyfryngau cymdeithasol dwyieithog i’ch cynorthwyo cyn y trafodaethau hinsawdd.

 

 

 

 

 

Camau arall gall eich grwp gymryd

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni