A allech chi fod yn wirfoddolwr prosiect Newid Hinsawdd?

Rydym yn awyddus i recriwtio 2 wirfoddolwr dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) newydd i helpu ar brosiect tymor byr ar newid hinsawdd (haf a hydref 2021)

 

Ydych chi’n poeni am newid yn yr hinsawdd, yn siarad Cymraeg, ac yn gallu sbario ychydig oriau bob wythnos? 

Rydym yn awyddus i recriwtio ac yn chwilio am 2 wirfoddolwr dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) newydd i helpu ar brosiect tymor byr ar newid hinsawdd (haf a hydref 2021). Bydd y gwaith yn cynnwys ymchwil, lobïo, rhwydweithio a gweithio fel rhan o dîm bach. Mae’r rolau wedi’u lleoli gartref yn bennaf felly rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o Gymru ac ni ddylai fod angen mwy na thua 2-3 awr o waith yr wythnos.  

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ymuno â thîm bach egnïol a brwdfrydig o staff a gwirfoddolwyr

Mae’r rolau yn wirfoddol eu natur ond gallwn dalu am unrhyw gostau parod a allai godi.

Am ragor o wybodaeth ynglŷâ’r prosiect a’r rolau cysylltwch â Bleddyn Lake drwy [email protected] 

 

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni