Aelodau Cynulliad sy'n cefnogi ein galwad i Gynulliad Cymru rhoi'r gorau i fuddsoddi mewn tanwyddau ffosil

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn ymgyrchu i atal Cynlluniad Cymru rhag buddsoddi mewn tanwyddau ffosil.

Dadfuddsoddiad - mae tynnu arian oddi wrth gronfeydd anfoesol - yn ffordd bwerus o ddangos i'r diwydiant tanwydd ffosil ein bod ni'n ymdrin â'r argyfwng newid hinsawdd yn ddifrifol. Ar y cyfan, ni allwn frwydro yn erbyn newid hinsawdd tra'n ariannu'r cwmnïausy'n ei yrru ymlaen. 

Dyna pam ein bod yn gofyn i'n Haelodau Cynulliad ddangos arweinyddiaeth gref drwy fynnu nad yw eu cronfa bensiwn eu hunain yn cefnogi cwmnïau sy'n cyfrannu at anhrefn hinsawdd.

 

Aelodau Cynulliad sy'n cefnogi'n gyhoeddus ein galwad i roi'r gorau i fuddsoddi cronfa bensiwn Cynulliad Cymru mewn cwmnïau tanwydd ffosil.

<

Mick Antoniw (Llafur Cymru)

Rhun ap Iorwerth AM (Plaid Cymru)

 

Hefin David AM (Llafur Cymru)

Rebecca Evans AM (Llafur Cymru)

Llyr Gruffydd AM (Plaid Cymru)

Sian Gwenllian AM (Plaid Cymru)

 

Vicky Howells AM (Llafur Cymru)

Huw Irranca-Davies AM (Llafur Cymru)

 

Julie James AM (Llafur Cymru)

 

Delyth Jewell (Plaid Cymru)

 

Elin Jones AM (Plaid Cymru)

Helen Mary Jones AM (Plaid Cymru)

 

Dai Lloyd AM (Plaid Cymru)

Neil McEvoy AM (Annibynnol)

 

Eluned Morgan AM (Llafur Cymru)

Rhianon Passmore AM (Llafur Cymru)

Adam Price AM (Plaid Cymru)

 

David Rees AM (Llafur Cymru)

Jack Sargeant AM (Llafur Cymru)

Bethan Sayed AM (Plaid Cymru)

 

Leanne Wood AM (Plaid Cymru)

 

 

 

Os ydych yn aelod o Gynulliad Cymru sydd yn cefnogi ein galwad ond ddim wedi eich nodi ar y rhestr, e-bostiwch [email protected]

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni