Ymuno â Grŵp Lleol

Gallwch gymryd rhan yng ngwaith un o 20 o grwpiau gwirfoddoli Cyfeillion y Ddaear ledled Cymru a helpu i wneud eich ardal leol, a’r blaned, yn wyrddach a diogelach. 

O greu cynefinoedd bywyd gwyllt a gerddi cymunedol, i gadw cymunedau’n ddiogel rhag ffracio a llosgwyr gwastraff, mae grwpiau lleol Cyfeillion y Ddaear wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yng Nghymru ers 30 mlynedd.

Ymunwch â ni, ac efallai y cewch eich synnu gan faint o hwyl y gall fod hefyd - yn sicr, cewch groeso mawr beth bynnag yw eich sgiliau a’ch diddordebau. Byddwch yn cyfarfod ag arbenigwyr a selogion, a digon o bobl gyffredin, yn gwneud eu rhan ar bopeth o newid yn yr hinsawdd ac ynni glanach, i fwyd mwy diogel a byd naturiol iachach.

Trwy ymuno â rhwydwaith fwyaf y byd o ymgyrchwyr gwyrdd, byddwch yn teimlo, trwy weithio gyda’n gilydd, y gallwn wneud newid parhaol gwirioneddol.

 

Dod o hyd i'ch grwp lleol agosaf ar y map isod:


 

 

 

Dechreuwch grŵp lleol eich hyn!

Methu dod o hyd grŵp yn eich ardal chi? Yna gadewch i ni newid hynny ! Beth am sefydlu eich grŵp eich hun ac ysbrydoli eraill yn eich ardal i ymuno! Dydych chi byth ar ben eich hun, gan y byddwn yn eich helpu i gael ar eich traed a'ch helpu i ddechrau eich grwp eich hun. Cyn i chi ei wybod, byddwch yn brysur yn ymgyrchu a gwneud newidiadau er gwell yn eich ardal. Cysylltwch a bleddyn.lake@foe.co.uk am fwy o wybodaeth, cymorth a chyngor.

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni