Siom ymgyrchwyr at "chutzpah rhyfeddol" Ysgrifennydd Cabinet

Mae ymgyrchwyr amgylcheddol wedi mynegi eu siom am honiad gan Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru bod Cyfeillion y Ddaear yn camarwain pobl Cymru. Gwnaethpwyd y sylwadau gan Ken Skates, Ysgrifennydd Economi ac Isadeilwaith, mewn ymateb i honiadau gan Gyfeillion y Ddaear Cymru fod Llywodraeth Cymru wedi rhwymo celwydd ar ôl celwydd wrth drio cyfiawnhau eu cynlluniau M4.

Meddai Gareth Clubb, Cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru:

“Mae lefel rhyfeddol o chutzpah gydag Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru - sydd wedi'i brofi'n celwydda tro ar ôl tro parthed ei gynlluniau M4 - i gyhuddo Cyfeillion y Ddaear o gamarwain. 

“Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi bod yn olau hygrededd, gwirionedd a thecwch trwy gydol hanes trist yr M4. Dwi'n hynod o falch o'r gwaith rydym wedi cyflawni wrth ddatgelu gweithrediadau gwarthus Llywodraeth Cymru.

"Dyma rai ffeithiau anghyffyrddus i Lywodraeth Cymru:

“Ffaith 1: Mae Llywodraeth Cymru wedi camarwain pobl Cymru yn fwriadol.

“Ffaith 2: Gwariwyd cannoedd o filoedd o bunnoedd o arian trethdalwyr i ledaenu'r celwyddau.

"Ffaith 3: Ymdrechodd Lywodraeth Cymru yn ddiflino i beidio rhyddhau'r gwybodaeth angenrheidiol er mwyn profi eu celwyddau.

"Rydym wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd gan ymofyn datganiad clir yn ceryddu celwyddau'r gweinyddiaeth flaenorol, ac yn gofyn am ymchwiliad i'r amgylchiadau tu ôl y celwyddau dinistriol yma”.

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni