Refferendwm yr UE a’r amgylchedd

A ddyle’r DG adael yr Undeb Ewropeaidd? Mae ‘na rhesymau cryf dros aros yn rhan o’r Undeb. Sicrhewch eich bod wedi cofrestru i bleidleisio.

Mae gennym gyfle i bleidleisio ar aelodaeth y Deyrnas Gyfunol o’r Undeb Ewropeaidd ar 23 Mehefin eleni. A ddylem aros ai beidio?

Mae sawl dadl dros adael a gadael.

Ond o ran sicrhau gwellhad i’r amgylchedd a natur, mae’r dystiolaeth yn glir iawn.

Pam aros yn rhan o’r UE?

Mae bod yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd wedi’n rhoi:

  • Traethau glanach
  • Dŵr yfed glanach
  • Llai o lygredd aer
  • Cynnyrch mwy diogel
  • Gwell dyfodol i fywyd gwyllt

Dyw popeth wedi gweithio o blaid yr amgylchedd. Er enghraifft, mae’r Polisi Cyfredol Amaeth wedi bod yn drychineb amgylcheddol.

Er hynny, bydde gadael yr Undeb Ewropeaidd yn gadael amgylchedd y DG mewn cyflwr sylweddol yn waeth.

Am y rheswm hon, cred Cyfeillion y Ddaear y bydde aros yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd yn well i ninnau ac i’r amgylchedd (PDF). 

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni