Pwysau cynyddol am waharddiad ffracio

[Llun o safle turio arbrofol yn Woodburn, Gogledd Iwerddon, CC diolch i Gareth Clubb https://www.flickr.com/photos/60900922@N06/]

Mae'r pwysau yn cynyddu am waharddiad llawn, am byth, ar echdynnu nwy yng Nghymru trwy fethodoleg anghonfensiynol. Mae’r galwad - gan ymgyrchwyr amgylcheddol Gyfeillion y Ddaear Cymru - yn dilyn cadarnhad fe ddaw pwerau trwyddedu nwy ac olew ar y tir i Gymru o dan Bil Cymru drafft newydd. Yn y cyfamser, mae dryswch ynghylch dyfodol trwyddedau cyfredol, gyda thybiaeth y bydd sawl un yn dod i ben yn fuan. Mae saith trwydded i fod i ddod i ben yn neheubarth Cymru.

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru am i Lywodraeth Cymru wrthod dosrannu unrhyw drwyddedau am echdynnu nwy ac olew ar y tir yng Nghymru.

Meddai Gareth Clubb, Cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru:

“Mae ffracio a nwy haenau glo ymhlith y ffyrdd mwyaf amhoblogaidd erioed o echdynnu tanwyddau ffosil erioed. Mae cymunedau lleol yn gwrthod y cwmniau yma sy’n llygru, lle bynnag y byddant.  

“Felly mae’n newyddion da y daw y grym yma i Gymru. Mae pobl Cymru yn ymwybodol bod gwleidyddion Cymru yn sefyll yn gadarn iawn yn erbyn nwy anghonfensiynol.

“Ond erys y broblem o drwyddedau cyfredol. Heb waharddiad, mae cymunedau yn ofni’r datblygiad diwydiannol, â’i holl llygredd a thraffig trwm ar riniog eu drysau - hyd yn oed am durio’n arbrofol [gweler y llun isod].

“Mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu yn awr i ddangos i bobl Cymru mae am droedio llwybr amgen i ddyddiau du tanwyddau ffosil y gorffennol. O’n blaenau, disgleiria dydofol wedi’i bweru gan y gwynt, yr haul, y dŵr a’r tonnau”.

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni