Gwrthod morlyn llanw yn ‘ergyd fawr’ i ynni adnewyddadwy yng Nghymru

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi na fyddan nhw’n rhoi cefnogaeth i forlyn llanw Bae Abertawe – ymateb Cyfeillion y Ddaear Cymru

 

Wrth ymateb i benderfyniad heddiw (25 Mehefin) gan Lywodraeth y DU i beidio â chefnogi morlyn llanw Bae Abertawe, dywedodd Haf Elgar, cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru:

 

“Mae penderfyniad Llywodraeth y DU i beidio â chefnogi morlyn llanw Bae Abertawe yn ergyd fawr i’r rhanbarth – ac i ddatblygiad potensial ynni adnewyddadwy Cymru.”

 

Mae hyn yn dangos diffyg gweledigaeth. Mae’r cynllun hwn yn gyfle gwych i greu swyddi a manteisio ar ynni’r ystod llanw ail fwyaf yn y byd.

 

Mae angen cymryd camau cadarn i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd – mae hyn yn golygu buddsoddi mewn technolegau newydd arloesol, megis morlynnoedd llanw.”

 

Y llynedd, fe wnaeth adolygiad annibynnol gan Charles Hendry gefnogi'r lagŵn, gan ddweud bod 'tystiolaeth yn glir y gall morlynoedd llanw chwarae rôl gost-effeithiol yng nghymysgedd ynni'r DU.'
 

Darllenwch pam dyn ni'n credu mai ynni adnewyddadwy yw'r dyfodol

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni