Gweithredwch nawr dros Gymru ddiwastraff

Mae 30 mlynedd yn ymddangos yn amser maith yn ôl, tydi? Ond wrth i Lywodraeth Cymru osod targed diwastraff ar gyfer 2050, dyna'r amser fydd yn rhaid i ni ddisgwyl cyn na fydd unrhyw beth arall yn mynd i dirlenwi neu'n cael ei losgi yng Nghymru.

 

 

Beth oeddech chi'n ei wneud 30 mlynedd yn ôl? A oeddech chi hyd yn oed wedi eich geni?

Mae 30 mlynedd yn ymddangos yn amser maith yn ôl, tydi? Ond wrth i Lywodraeth Cymru osod targed diwastraff ar gyfer 2050, dyna'r amser fydd yn rhaid i ni ddisgwyl cyn na fydd unrhyw beth arall yn mynd i dirlenwi neu'n cael ei losgi yng Nghymru.

Er bod Llywodraeth Cymru wedi bod yn gwneud pethau positif ar leihau gwastraff, mae'r wyddoniaeth ar hinsawdd yn glir: mae'n rhaid i ni weithredu'n bendant ar allyriadau erbyn 2030.

Dyna pam ein bod ni angen sicrhau bod cynnyrch yn cael eu dylunio i'w hailddefnyddio, adfer, ail-lenwi, ailgylchredeg ac ailgylchu fel nad oes unrhyw beth yn mynd i dirlenwi neu'n cael ei losgi erbyn 2030.

A fyddai dod â dyddiad y targed diwastraff ymlaen yn her aruthrol? Byddai. A ydyn ni'n rhedeg yn brin o amser i weithredu? Ydyn. 

Nawr yw'r amser i fod yn flaengar ac uchelgeisiol.  

Anfonwch e-bost at Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Lesley Griffiths, ac yn gofyn iddi symud dyddiad y targed diwastraff yng Nghymru ymlaen o 2050 i 2030.

Rydym wedi ysgrifennu ymateb templed y gallwch ei bersonoli, felly dim ond munud y dylai ei gymryd.

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni